KDH đặt mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng trong năm 2020

Phối cảnh dự án Lovera Vista

Năm 2019 Khang Điền lãi sau thuế 915 tỷ đồng. CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) công bố báo cáo thường niên năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019 là năm đánh dấu nhiều sự kiện, hoạt động của Khang Điền, tiêu biểu là mở bán 2 dự […]